Projekt modelu połączeń stalowych

We września 2013 roku przed Wydziałem Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska stanął trzymetrowy model prezentujący najczęściej projektowane połączenia stalowe. Powstał on dzięki inicjatywie Studenckiego Koła Naukowego „PKS”. Pomysłem zaraził studentów opiekun Koła, dr inż. Michał Gajdzicki. Zadaniem instalacji jest zademonstrowanie możliwych połączeń występujących w konstrukcjach stalowych oraz sposób ich prawidłowego wykonstruowania. Zaprezentowane są połączenia spawane oraz śrubowe. Możemy podzielić je na połączenia sztywne, umożliwiające pełne przekazanie przekrojowych sił wewnętrznych między łączonymi elementami oraz na połączenia przegubowe, pozwalające zwalniać żądane stopnie swobody.

rzeźba ogólne

Zrealizowana konstrukcja stalowa


 W zakładkach znajduje się opis projektu, szczegóły realizacji oraz opis wybranych elementów modelu wraz ze zdjęciami.