Studencki Konkurs Mostów Stalowych

Studencki Konkurs Mostów Stalowych jest głównym projektem, jaki realizuje Uczelniana Organizacja Studencka Aktywni Budowniczy, działająca na Politechnice Wrocławskiej.

Cel:

Dzięki SKMS studenci  będą mogli sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności w praktyce. Celem jest zaprojektowanie i skonstruowanie mostu. Ponadto symulacja warunków, z którymi przyszli inżynierowie będą się stykać w codziennej pracy. Konkurs ma za zadanie zwiększyć świadomość rzeczywistych problemów takich jak: ograniczenia przestrzenne, wytrzymałość materiałów, utrzymanie, wykonanie i proces montażu, bezpieczeństwo, estetyka oraz koszt. Rozwija pracę zespołową i sprawdza możliwości organizacyjne przyszłych inżynierów. Pobudza innowacyjne myślenie oraz efektywne wykorzystanie profesjonalnych rozwiązań konstrukcyjnych.

Most:

Model mostu jest konstrukcją stalową. Wszystkie elementy muszą być wykonane ze stali klasy S235. Masa całkowita zawiera się w przedziale 160-170kg.
Podstawowe wymiary geometryczne:

  • rozstaw osiowy podłużny podpór: 5,40m
  • rozstaw osiowy poprzeczny podpór: 1,0m

Most musi składać się z elementów montażowych, których długość może wynosić maksymalnie 1,4m. Jedynym dozwolonym sposobem łączenia elementów jest połączenie śrubowe.

Przebieg konkursu:

Konkurs zaczyna się w momencie zgłoszenia się drużyn. Każda z drużyn musi zaprojektować most, którego elementy zostaną wykonane w firmach zewnętrznych. Właściwy konkurs rozpoczyna się po przyjeździe uczestników na Politechnikę Wrocławską.

Składa się z trzech etapów:

  1. Etap kontrolny – mierzenie elementów, sprawdzenie składów drużyn,
  2. Etap montażowy – montaż mostów na czas (60 min),
  3. Etap obciążeniowy – obciążenie mostów w Akredytowanym Laboratorium Badawczym Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej.

Punktacja:

Punkty przyznawane są za szybkość montażu mostu oraz za stosunek siły niszczącej do masy mostu. Zwycięzcą konkursu zostaje drużyna, która uzyskała największą liczbę punktów.

strona UOS Aktywni Budowniczy