Konferencja „Projektowanie oszczędne konstrukcji żelbetowych”

2088_art_mediatechnics_320ARCHMEDIA Grażyna Gałka

Firma ARCHMEDIA zaprasza zainteresowanych na konferencję szkoleniową:

PROJEKTOWANIE OSZCZĘDNE KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH – CZĘŚĆ II – organizowane w 2016r. Przygotowanie i prowadzenie: profesor Włodzimierz Starosolski,

Udział w konferencji w ramach tego zaproszenia dla kadry naukowej i studentów Politechniki Łódzkiej   jest bezpłatny, obowiązuje jednak zgłoszenie pocztą mailową na adres: info@artmediatechnics.pl

Udział dla studentów i kadry Politechniki jest bezpłatny.

Miasta i terminy:

  • Wrocław – 1 luty 2016 r.
  • Poznań  – 3 luty 2016 r.
  • Gdańsk – 2 marca 2016 r.
  • Kraków – 6 kwietnia 2016 r.
  • Katowice – 7 kwietnia 2016 r.
  • Białystok – 31 maja 2016 r.
  • Szczecin – 9 czerwca 2016 r.
  • Warszawa – 11 października 2016 r.

Projektowanie oszczędne, to projektowanie, którego efektem jest optymalizacja zużycia stali zbrojeniowej przy niezmienionym obrysie geometrycznym konstrukcji. Na konferencjach w 2015 roku omówiono metody oszczędnego projektowania w podejściu tradycyjnym.Natomiast w drugim cyklu szkoleniowych w 2016 roku zaplanowano kontynuację tematu, w tym:
A. Projektowanie oszczędne z zastosowaniem analizy liniowo sprężystej z ograniczoną redystrybucją
B. Projektowanie oszczędne z zastosowaniem analizy plastycznej

Zapisy wyłącznie poprzez stronę internetową www.artmediatechnics.pl wg zasad określonych w regulaminie.

Kontakt do Organizatora –Grażyna Grzymkowska- Gałka, tel.0 600 35 88 40.
Zakres merytoryczny materiałów konferencyjnych przygotowanych przez Profesora Starosolskiego jest podany na stronie internetowej www.artmediatechnics.pl.

https://www.facebook.com/artmediatechnics