XI Sympozjum Studenckich Kół Naukowych WBAIŚ

W dniach 17-20 października 2016 roku odbyło się XI Sympozjum Kół Naukowych Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. W tym roku miało ono miejsce w Beskidzie Śląskim, w miejscowości Węgierska Górka. Nasze Koło było reprezentowane przez 4 członków: Jakuba Szymczaka, Przemysława Skowrona, Annę Bodanę oraz Dariusza Madeja. Podczas sympozjum wygłosiliśmy referat skupiający się na działalności i sukcesach SKN PKS w roku akademickim 2015/2016. W referacie nie zabrakło informacji o takich wydarzeniach jak:

  • Brico 2016 – The 1st Nordic Steel Bridge Competition
  • SKMS Wrocław 2016 – “Projektuj, Buduj, Testuj”
  • Tekla Global Bim Awards

Więcej na temat naszych projektów i osiągnięć możecie przeczytać w innych artykułach na stronie Koła

1

Prezentacja na temat działalności Koła

Zwyczajowo dwa dni Sympozjum poświęcone były na część naukową, natomiast pozostałe dwa na zwiedzanie okolicy. W tym roku zdobywaliśmy Baranią Górę oraz Halę Boracza. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się na zwiedzanie Muzeum Zamkowego w Pszczynie.

2

Członkowie SKN PKS wraz z SKN Żuraw na szczycie Baraniej Góry

3

SKN PKS wraz z Opiekunem na szczycie Baraniej Góry

4

Zdjęcie grupowe uczestników