IV edycja Konkursu Bridge Building Game

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie mostów wirtualnych „Bridge Building Game” organizowanym przez nasze Koło. Konkurs odbywa się przy użyciu gry komputerowej Bridge Builder, która symuluje zachowanie zbudowanego mostu podczas przejazdu pociągu przez przeszkodę. Gra przelicza wagę i cenę zaprojektowanego mostu, a następnie podczas przejazdu wirtualnego pociągu analizuje naprężenia w poszczególnych elementach oraz stateczność całej konstrukcji.

6

Harmonogram konkursu:

 • etap eliminacyjny
  11-27.11.2016r
 • 1. etap
  28.11-01.12.2016r
 • 2. etap
  02.12-05.12.2016r
 • 3. etap
  06.12-09.12.2016r
 • 4. etap
  10.12-13.12.2016r
 • 5. etap
  14.12-17.12.2016r
 • finał wraz z rozdaniem nagród
  12.2016r w godzinach popołudniowych.

Regulamin konkursu Bridge Building Game 2016r

 1. Organizatorem konkursu jest Koło Naukowe PKS.
 2. Konkurs skierowany jest do studentów Politechniki Łódzkiej wydziału BAIŚ.
 3. Konkurs rozpoczyna się 14.11.2016r i trwa do 20 grudnia 2016r.
 4. Zadaniem uczestnika każdego etapu jest zbudowanie jak najtańszego mostu (bądź mostów) przez zadaną przeszkodę.
 5. Gra składa się z etapu eliminacyjnego (który wyłoni 25 uczestników dalszej gry), 4 etapów wirtualnych oraz etapu finałowego który odbędzie się na uczelni 25 stycznia. W finale weźmie udział 10 najlepszych graczy. Punkty zdobyte w tym etapie zostaną doliczone do punktów zdobytych wcześniej.
 6. W etapie finałowym liczba punktów za każde miejsce mnożona jest razy 2.
 7. Zwycięzcy zostaną wyłonieni 20 grudnia 2016r. Wtedy zostaną wręczone nagrody dla najlepszych graczy.
 8. W przypadku kilku rozwiązań o tej samej cenie decyduje czas nadesłania swojej pracy. Rozwiązanie można przesłać tylko raz w danym etapie. Kolejne nie będą brane pod uwagę. Rozwiązania nadesłane po czasie również będą odrzucane.
 9. Rozwiązania należy przesyłać na adres bbg.pks2017@gmail.com. Temat wiadomości
  powinien mieć następującą formę: Etap X: Imię Nazwisko Semestr studiów CENA, gdzie X to numer etapu (np. I).
 10. Rozwiązanie uważane jest za poprawne, jeżeli konstrukcja wytrzymuje przejazd pociągu (na ekranie pojawi się napis „test passed” oraz ŻADEN pręt nie ulegnie zniszczeniu!).
 11. Pociąg rozpoczyna swoją jazdę bezzwłocznie. Oznacza to, że zaczyna swoją jazdę natychmiast po rozpoczęciu testu.
 12. Wynik każdego etapu będzie wliczany do klasyfikacji generalnej, której zwycięzca otrzyma nagrodę główną przewidzianą w konkursie. O punktach decyduje cena oraz czas nadesłania rozwiązania.
 13. W przypadku uzyskania przez dwie osoby identycznego wyniku zadecyduje najniższa suma cen rozwiązań z wszystkich etapów.
 14. Wyniki klasyfikacji generalnej zostaną ogłoszone po zakończeniu konkursu. W trakcie gry nie będą one ujawniane celem uatrakcyjnienia rywalizacji.
 15. W przypadku stwierdzenia przez gracza po ogłoszeniu wyników, że jego rozwiązanie było tańsze, bądź w tej samej cenie, ale wcześniej nadesłane niż któreś z najlepszej trójki, należy to zgłosić do 48h od momentu opublikowania wyników, wysyłając wiadomość z tematem: POMYŁKA, w treści podając szczegóły. Wiadomości przesyłane po przekroczeniu wyznaczonego czasu nie będą uwzględniane.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania kwestii nie ujętych w niniejszym

Formuła naliczania punktów jest następująca:

 1. miejsce – 100 pkt
 2. miejsce – 80 pkt
 3. miejsce – 60 pkt
 4. miejsce – 50 pkt
 5. miejsce – 45 pkt
 6. miejsce – 40 pkt
 7. miejsce – 36 pkt
 8. miejsce – 32 pkt
 9. miejsce – 29 pkt
 10. miejsce – 26 pkt.

Pozostałe miejsca- 0pkt.